top of page

OPEN ATELIER RITA RAE MERTENS


OPEN ATELIER RITA RAE MERTENS Za 23 en Zo 24 september

Za 30 september, Zo 1 oktober 2017

telkens van 11:00 tot 18:00 uur

Klapdorp 39, 2000 Antwerpen

#RITARAEMERTENSBE #ARTIST #drawings #art #PAINTINGS

34 views0 comments
bottom of page